Roušky a uzávěry nepochybně vedly k omezení šíření covidu-19

Účinné bylo podle většiny studií také zakrytí nosu a úst, a to především, pokud to bylo povinné, a při nošení respirátorů či kvalitních druhů roušek. Málo studií se naopak zabývalo dopady uzávěr hranic a omezení cestování na šíření koronaviru.

Cílená opatření tohoto druhu, například zákaz cestování ze zemí s vysokým výskytem viru do zemí s malým výskytem, měla podle analýzy pravděpodobně středně silný dopad.

„Studie z mnoha zemí, které zavedly trasování spolu s izolací nakažených lidí a lidí, se kterými byli v kontaktu, ukázaly pokles počtu úmrtí na covid-19,“ uvedli autoři studie.

Významným faktorem pro zavádění a dodržování opatření byla důvěra ve sdělovací prostředky a informace o covidu-19.

Neprůkazný byl dopad opatření, jako jsou časté větrání či omezení počtu lidí na metr čtvereční, protože v drtivé většině případů byla zavedena spolu s dalšími opatřeními a nebylo tak možné zkoumat jejich jednotlivý vliv.

Srovnávací analýza vzala v potaz šest druhů „nelékových opatření“ a brala v úvahu studie národních i mezinárodních organizací.