Ministerstvo životního prostředí zřídí registr výpustí odpadních vod, do konce roku 2025 a zmapuje 2000 km řek

V první etapě bude vytváření registru v gesci ministerstva zemědělství, do konce roku 2025 má zmapovat zhruba 2000 kilometrů toků. „Jsou to ty, kde nám nejvíce hrozí potenciální nebezpečí, vezmeme provozy na březích řek a u nich se provede monitoring zhruba v pásmu deseti kilometrů a zanesení do registru,“ řekl Výborný.

Druhá etapa do konce roku 2029 má prověřit dalších 16.000 kilometrů významných vodních toků, poslední etapa zbývajících zhruba 86.000 kilometrů toků v Česku.

Pilotní projekt nechalo letos na jaře provést ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, Výzkumným ústavem vodohospodářským (VÚV) TGM a Povodím Labe. Jeho součástí bylo terénní mapování výpustí na 34,6 kilometru Labe mezi jezy v Dolních Beřkovicích a Brandýse nad Labem a jejich dohledávání v evidenci.

Průzkum odhalil celkem 108 objektů, nejvíce různých typů splaškových kanalizací, kanalizací v průmyslových areálech a dešťových kanalizací v obcích. „Zhruba u 30 procent se nepodařilo dohledat v evidenci, neznáme ani jejich účel. Mohou představovat případné riziko,“ řekl vedoucí odboru aplikované ekologie VÚV TGM Pavel Rosendorf.

Takzvaná havarijní novela vodního zákona, kterou má vláda projednat na podzim, rovněž zvyšuje sankce v případě havárie až pětinásobně, z maximální výše 10 milionů korun na 50 milionů korun.

V Česku je 16.326 kilometrů významných vodních toků a 86.533 kilometrů drobných vodních toků.